UNI_01

UNI_01

Dviejų aukštų, trijų miegamųjų vienbutis gyvenamasis namas su garažu vienam automobiliui. Galimi įvairūs plano sprendiniai.
Two floor, three bed room single family house with garage for one car. There are possible different  plan solutions.

sa sk sp lit sld
3 700 € 1700 € 1400€ 1500 – 2500 € 700 €

PLANINIAI SPRENDINIAI


TECHNO-EKONOMINIAI RODIKLIAI

Bendras plotas Total area 154
Užstatymo plotas (su terasomis) Built-up area (with terraces) 176 m²
Terasos Terraces 22 m²
Bendri gabaritai Total dimensions 17 x 9 m

 

GALIMI APDAILOS VARIANTAI

 

GAUTI INDIVIDUALŲ PASIŪLYMĄ