UNI_03

UNI_03

Dviejų aukštų, trijų miegamųjų gyv. namas su garažu vienam automobiliui. Galimi įvairūs plano sprendiniai.
Two floor, three bed room house with garage for one car. There are possible different  plan solutions.

sa sk sp lit sld
3 600 € 1700 € 1300€ 1500 – 2500 € 700 €

PLANINIAI SPRENDINIAI


TECHNO-EKONOMINIAI RODIKLIAI

Bendras plotas Total area 151 m²
Užstatymo plotas (su terasomis) Built-up area (with terraces) 173 m²
Terasos Terraces 22 m²
Bendri gabaritai Total dimensions 12 x 9 m

 

GALIMI APDAILOS VARIANTAI

 

GAUTI INDIVIDUALŲ PASIŪLYMĄ