UNI_04

UNI_04

Dviejų aukštų, dviejų miegamųjų gyvenamasis namas be garažo. Galimi įvairūs plano sprendiniai.
Two floor, two bed room family house without garage. There are possible different  plan solutions.

sa sk sp lit sld
2200 € 1000 € 800€ 500 – 2500 € 400 €

PLANINIAI SPRENDINIAI


TECHNO-EKONOMINIAI RODIKLIAI

Bendras plotas Total area 91 m²
Užstatymo plotas (su terasomis) Built-up area (with terraces) 104 m²
Terasos Terraces 13 m²
Bendri gabaritai Total dimensions 12 x 7 m

 

GALIMI APDAILOS VARIANTAI

 

GAUTI INDIVIDUALŲ PASIŪLYMĄ