UNI_05

UNI_05

Dviejų aukštų, trijų miegamųjų gyvenamasis namas be garažo. Galimi įvairūs plano sprendiniai.
Two floor, three bed room family house without garage. There are possible different  plan solutions.

sa sk sp lit sld
2300 € 1000 € 800€ 500 – 2500 € 400 €

PLANINIAI SPRENDINIAI


TECHNO-EKONOMINIAI RODIKLIAI

Bendras plotas Total area 94 m²
Užstatymo plotas (su terasomis) Built-up area (with terraces) 104 m²
Terasos Terraces 10 m²
Bendri gabaritai Total dimensions 9,5 x 8,7 m

 

GALIMI APDAILOS VARIANTAI

 

GAUTI INDIVIDUALŲ PASIŪLYMĄ