UNI_06

UNI_06

Vieno aukšto, trijų miegamųjų gyvenamasis namas. Galimi įvairūs plano sprendiniai.
One floor, three bed room family house. There are possible different  plan solutions.

sa sk sp lit sld
2700 € 1200 € 1000€ 1500 – 2500 € 500 €

PLANINIAI SPRENDINIAI


TECHNO-EKONOMINIAI RODIKLIAI

Bendras plotas Total area 112 m²
Užstatymo plotas (su terasomis) Built-up area (with terraces) 147 m²
Terasos Terraces 35 m²
Bendri gabaritai Total dimensions 13 x 14 m

 

GALIMI APDAILOS VARIANTAI

 

GAUTI INDIVIDUALŲ PASIŪLYMĄ