UNI_07

UNI_07

Vieno aukšto, dviejų miegamųjų gyvenamasis namas. Galimi įvairūs plano sprendiniai.
One floor, two bed room family house. There are possible different  plan solutions.

sa sk sp lit sld
4500 € 2000 € 1600€ 500 – 2500 € 800 €

PLANINIAI SPRENDINIAI


TECHNO-EKONOMINIAI RODIKLIAI

Bendras plotas Total area 185 m²
Užstatymo plotas (su terasomis) Built-up area (with terraces) 221 m²
Terasos Terraces 36 m²
Bendri gabaritai Total dimensions 16 x 27 m

 

GALIMI APDAILOS VARIANTAI

 

GAUTI INDIVIDUALŲ PASIŪLYMĄ