UNI_08

UNI_08

Vieno aukšto, trijų miegamųjų gyvenamasis namas su atriumu, garažu vienam automobiliui. Galimi įvairūs plano sprendiniai.

One floor, three bed room house with atrium and garage for one car. There are possible different  plan solutions.

sa sk sp lit sld
3 700 € 1700 € 1400€ 500 – 2500 € 700 €

PLANINIAI SPRENDINIAI


TECHNO-EKONOMINIAI RODIKLIAI

Bendras plotas Total area 155 m²
Užstatymo plotas (su terasomis) Built-up area (with terraces) 180 m²
Terasos Terraces 25 m²
Bendri gabaritai Total dimensions 18 x 13 m

 

GALIMI APDAILOS VARIANTAI

 

GAUTI INDIVIDUALŲ PASIŪLYMĄ