UNI_D01

UNI_D01

Modifikuotas UNI_02 projektas. Gyvenamasis namas dviems šeimoms – kartotinis modifikuojamas projektas. Kiekvienoje pastato dalyje numatyta po tris miegamuosius. Galimi skirtingi arba vienodi išplanavimo variantai. Suprojektuota atvira pastogė automobiliams. Pastato dalys išdėstytos taip, kad tūriai formuotų kelias skirtingas privačias kiemo erdves.
Modified UNI_02 project. Residential house for two families – modified typical project. Each part of building provides three bedrooms. There are possible different or identical plan solutions. Project includes carports. Buildings are designed to make separate private yards.

VIENBUTIS / SINGLE: DVIBUTIS / DUO:
Architektūra Architecture 3 400 € 6 800 €
Konkstruktyvas Construction design 1 600 € 3 100 €
Sklypo plano dalis Site Plan 1 300€  2 500€
Lauko tinklai Site Engineering 500 – 2 500 € 500 – 2 500 €
Statybos leidimas Build permission 600 € 1 200 €

 


PLANINIAI SPRENDINIAI


TECHNO-EKONOMINIAI RODIKLIAI

VIENBUTIS / SINGLE: DVIBUTIS / DUO
Bendras plotas Total area 145 m² 280 m²
Užstatymo plotas (su terasomis) Built-up area (with terraces) 163 m² 296 m²
Terasos Terraces 18 m² 16 m²
Bendri gabaritai Total dimensions 11 x 13 m 22 x 18 m

GAUTI INDIVIDUALŲ PASIŪLYMĄ
REALIZACIJA